กดเลยเพื่อดูรายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 119 หมู่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ (075)302027 โทรสาร (075)302028
Web site :  www.ts-tech.ac.th  Facebook : วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาชีวศึกษา