ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง...[29 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...[22 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...[18 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ...[11 ส.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...[21 ก.ค. 2566]   
    แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป...[21 ก.ค. 2566]   
    ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป...[21 ก.ค. 2566]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)...[21 ก.ค. 2566]   
    รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[10 ก.ค. 2566]   
    รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[10 ก.ค. 2566]   
     
   อ่านทั้งหมด